BIASISWA / PINJAMAN PELAJARAN (MARA)

BIASISWA / PINJAMAN PELAJARAN

  • Jadual Bayaran Balik (JBB) akan dikeluarkan secara automatik setahun selepas tamat tajaan
  • Peringatan akan dikeluarkan apabila bayaran tidak mengikut jadual
  • Sila bawa dokumen/maklumat berikut untuk perbincangan dan rayuan:-

i) No. Akaun pelajar

ii) Salinan slip gaji terbaru

iii) Salinan borang J

iv) Senarai tanggung beserta bukti

v) Lain-lain Maklumat

Comments are closed.