Banner

Banner

DIPLOMA IN BUSINESS STUDIES

Diploma In Business Studies (N/340/4/0070)

Syarat Kemasukan :

LULUS Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) / O Level dengan mendapat sekurang-kurangnya tiga (3) kredit dalam mana-mana mata pelajaran

ATAU 

Kelayakan-kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia.

Maklumat Akreditasi