Banner

Banner

DIPLOMA IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT

Diploma in Human Resource Management (N/345/4/0078)

Syarat Kemasukan :

LULUS Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) / O Level  dengan mendapat sekurang-kurangnya tiga (3) kredit dalam mana-mana mata pelajaran

ATAU

Kelayakan-kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia.

Maklumat Akreditasi