Banner

Banner

DIPLOMA IN OFFICE MANAGEMENT

Diploma in Office Management (N/346/4/0006)

Syarat Kemasukan :-

LULUS Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) / O Level dengan mendapat tiga (3) kredit dalam mana-mana mata pelajaran

ATAU

Kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia.

Maklumat Akreditasi