Selamat Datang ke eAduan

Untuk memperkemas permintaan sokongan dan memberi perkhidmatan yang lebih baik kepada anda, kami mencipta sistem tiket sokongan.

Sistem ini adalah untuk kegunaan Pelajar MiCoST untuk menyalurkan sebarang isu berkaitan.

Alamat email yang sah diperlukan untuk menghantar tiket.